Maatwerk

 

De expertise van chiliconcode is vooral het vertalen van zakelijke wensen naar webapplicaties en websites. In overleg stemmen we alles tevoren af, zodat u een helder beeld heeft van het eindproduct. We gebruiken online planningsoftware (JIRA of Redmine) om de voortgang van uw project inzichtelijk te houden. Mocht u tussentijds nieuwe mogelijkheden bedenken, kunt u die direct indienen, waarna chiliconcode een schatting van tijd, kosten en planning afgeeft.

Werkgebieden waar chiliconcode de expertise niet zelf van in huis heeft, worden uitbesteed. Er zijn dermate veel specialisaties, dat in deze snelle tijden met internationale projectteams via internet geschakeld kan worden om de kosten voor u laag te houden terwijl u bij ons één aanpsreekpunt (en eindverantwoordelijke) heeft.

Hieronder een veelgebruikte project structuur; in overleg kiezen we de voor uw project geschikte onderdelen.

 • Inventarisatiefase: in één of enkele gesprekken helder krijgen wat u wilt met uw project, en een algemeen idee hoe chiliconcodedat voor u kan faciliteren.
 • Offertetraject:
  1. Projectdocument: duidelijke beschrijving van het af te leveren product en de connectie met uw zakelijke wensen
  2. Projectstructuur: oplevermomenten (“deliverables”), planning, betaling, SLA, etc.
  3. Hosting (‘Bij ons of bij u?’), Licenties (Open Source, GNU, etc.), en broncode-beheer
  4. Offerte
  5. Akkoord en aanbetaling (bijv. 20%)
 • Ontwerpfase:
  1. Projectdocument wordt uitgewerkt tot een meer uitgebreid ‘requirements’ document met gedetailleerde beschrijving van de wensen/functionaliteit, u accordeert
  2. Design-schets of Wireframe; voor websites een ‘schets’ van het eindresultaat. Voor applicaties een Wireframe, een soort eenvoudige manier om alvast door uw applicatie
  3. Aanpassingsronde (tevoren spreken we het aantal aanpassingsrondes af)
  4. Akkoord en deelbetaling (bijv. 30%)
 • Bouwfase
  1. In deze fase hoort u eventjes niets van ons. Geen zorgen, wij zijn aan het doen wat wij het best doen: code schrijven!
  2. Eerste oplevering
  3. U test en vergelijkt met Projectdocument/Design-schets/Requirements/Wireframe
  4. Eventuele Bugs (foutjes) vermeld u via de online projectmanagement omgeving, deze worden z.s.m. en kosteloos verholpen
  5. Afspraken maken over eventuele aanpassingen of later bij te bouwen functies (‘Meerwerkfase’)
  6. Eindoplevering (bijv. 50%)
 • Meerwerkfase
  Vooral bij complexere software komt het voor dat er tijdens de ontwikkeling nieuwe wensen ontstaan. Gezamenlijk overleggen we of deze wensen direct meegenomen kunnen worden in het project (afhankelijk van de ‘impact’ en of het binnen de ‘scope’ van het project past). Een andere mogelijkheid is dat voor een aantal verzamelde meerwerk-punten een vervolgtraject wordt gestart. Wij begeleiden u hier uiteraard bij.
 • Onderhoudsfase
  Afhankelijk van de SLA (Service Level Agreement) afspraken gemaakt tijdens het offertetraject.
  Na oplevering wilt u wellicht dat wij uw product periodiek voorzien van updates. Ook valt te denken aan het regelmatig maken van backups van de inhoud van uw applicatie. Of u wilt regelmatige nieuwe functies toevoegen (meerwerk-‘strippenkaart’). Of u wilt dat wij de inhoud van uw applicatie in de gaten houden of zelfs aanvullen. Dit is allemaal mogelijk! We spreken afhankelijk van uw wensen een Flat Fee of Abonnementstructuur af voor het onderhoud op uw website of applicatie.

De broncode van uw software kan publiek gemaakt worden via OpenSource, wij kunnen u begeleiden bij dit traject. Middels OpenSource kunt u de kracht van de community inschakelen om uw project vleugels te geven. Ook is het uiteraard mogelijk dat u de broncode in privé beheer neemt. Er zijn diverse mogelijkheden om de broncode veilig te bewaren – zodat uw eigendom en de duurszaamheid ervan gegarandeerd zijn. Onze favoriete mogelijkheid is GitHub.

Mogen wij u verleiden tot het aangaan van een vrijblijvend gesprek over uw web-wensen? Neem gerust contact met ons op!

SCRUM – Agile

Werken volgens de SCRUM methode is uiteraard ook mogelijk: u neemt dan een aantal sprints af; samen met de Product Owner sturen we naar het zo snel mogelijk toevoegen van zoveel mogelijk Business Value.